Syaikh Muhammad Shalih Al Munajjid

Peringatan Allah

Suatu ketika Umar bin Khattab memvonis seorang pencuri dengan hukuman potong tangan. Maka datanglah ibu si pencuri itu dan ia menangis dan memohon, “Ini pertama kalinya anakku mencuri, maka maafkanlah ia!”. Maka Umar menjawab, “Engkau berdusta! Allah tidak pernah memberi peringatan sekali saja”.

@almonajjid
 – Syaikh Muhammad Shalih Al Munajjid, pengasuh web IslamQA

Beriman Kepada Allah Dan Taqdir-NYA

Allah berfirman (yang artinya), “Katakanlah: ‘Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami” (QS. At Taubah : 51). Ayat ini menenangkan hati orang-orang mukmin yang bertauhid, bahwasanya taqdir Allah telah ditetapkan, dan kehendak-Nya juga telah Dia putuskan. Apa yang bisa dilakukan tinggal bertawakkal kepada Allah ‘Azza wa Jalla dengan mengambil sebab-sebab yang syar’i.

@almonajjid – Syaikh Muhammad Shalih Al Munajjid, pengasuh web IslamQA

Ucapan Nabi Dan Shalihin Sebelum Meminta Kepada Allah

‘Rabbii, Wahai Rabb-ku’, ialah kata termula yang diucap para Nabi dan Shalihin, di tiap kegentingan, semua keadaan, segala ketika, dan hal yang berkelindan. Mereka mulai dengan “Rabbi”, tiap syukur atas kenikmatan, semua aduan atas sakit dan beban, segala pinta atas hal mulia yang dihajatkan.

@almonajjid – Syaikh Muhammad Shalih Al Munajjid, pengasuh web IslamQA